Tjänster

Till vårt breda sortiment av tjänster hör i huvudsak grävmaskinsarbeten och fastighetsskötsel av olika slag.

Vi finns tillgängliga under hela byggprojektets gång och jobbar med såväl egnahemshus som fritidsbostäder samt övriga byggnader.

Vi river gammalt och gör klart för nytt, sorterar och sköter avfallshanteringen.

Vi sköter också trädfällning på tomten, bygger vägar och grundrenoverar gamla.

Sedan en tid tillbaka har det också blivit aktuellt att förnya kundernas avloppssystem.

Vi bygger också bryggor som är skräddarsydda helt enligt kundens behov och önskemål.

Grävmaskinsarbeten

  • dikning
  • vägarbeten, anläggning av vägar
  • grundförbättring av vägnätet(trummor, tjälskador o.s.v.)
  • markberedning (husgrunder, avloppssystem, gräsmattor
  • rivningsarbeten

Trädfällning

  • såväl enstaka träd som större områden

Fastighetsskötsel

  • snöarbeten
  • gräsklippning

Bryggor

Konsultation och förmedling

Under åren har företaget investerat i maskiner för att tillgodose efterfågan och kundernas behov.